KHÔ CÁ DỨA 1 NẮNG

KHÔ CÁ DỨA 1 NẮNG

450,000 Đ/Kg

KHÔ CÁ DỨA 3 NẮNG

KHÔ CÁ DỨA 3 NẮNG

650,000 Đ/Kg

CÁ DỨA TƯƠI CẦN GIỜ

CÁ DỨA TƯƠI CẦN GIỜ

320,000 Đ/Kg

KHÔ CÁ LÙ ĐÙ 1 NẮNG

KHÔ CÁ LÙ ĐÙ 1 NẮNG

200,000 Đ/Kg

KHÔ CÁ SẶC RẰN 3 NẮNG

KHÔ CÁ SẶC RẰN 3 NẮNG

350,000 Đ/Kg

KHÔ CÁ LÓC 3 - 4  NẮNG

KHÔ CÁ LÓC 3 - 4 NẮNG

350,000 Đ/Kg

MỰC 1 NẮNG NHA TRANG

MỰC 1 NẮNG NHA TRANG

450,000 Đ/Kg

BÒ 1 NẮNG PHÚ YÊN

BÒ 1 NẮNG PHÚ YÊN

550,000 Đ/Kg

THỊT NAI TƯƠI PHÚ YÊN

THỊT NAI TƯƠI PHÚ YÊN

370,000 Đ/Kg

MUỐI ỚT KIẾN VÀNG

MUỐI ỚT KIẾN VÀNG

450,000 Đ/Kg

THỊT DÊ ĐÙI TƯƠI NINH THUẬN

THỊT DÊ ĐÙI TƯƠI NINH THUẬN

320,000 Đ/Kg

THỊT SƯỜN DÊ TƯƠI NINH THUẬN

THỊT SƯỜN DÊ TƯƠI NINH THUẬN

320,000 Đ/Kg

THỊT ĐÙI CỪU TƯƠI NINH THUẬN

THỊT ĐÙI CỪU TƯƠI NINH THUẬN

320,000 Đ/Kg

THỊT SƯỜN CỪU TƯƠI NINH THUẬN

THỊT SƯỜN CỪU TƯƠI NINH THUẬN

320,000 Đ/Kg

CHÂN DÊ TƯƠI NINH THUẬN

CHÂN DÊ TƯƠI NINH THUẬN

150,000 Đ/Bộ

NGỌC DƯƠNG DÊ NINH THUẬN

NGỌC DƯƠNG DÊ NINH THUẬN

225,000 Đ/Bộ

SỮA DÊ TƯƠI NGUYÊN CHẤT GMILK

SỮA DÊ TƯƠI NGUYÊN CHẤT GMILK

60,000 Đ/Chai

CÁ MAI TƯƠI NHA TRANG

CÁ MAI TƯƠI NHA TRANG

200,000 Đ/Kg

Cá Trích Phú Quốc

Cá Trích Phú Quốc

200,000 Đ/Kg

SỮA CHUA DÊ

SỮA CHUA DÊ

20,000 Đ/Hộp

HẢI SÂM CÁT ( KHÔ )

HẢI SÂM CÁT ( KHÔ )

950,000 Đ/Kg

SÁ SÙNG KHÔ PHÚ QUỐC

SÁ SÙNG KHÔ PHÚ QUỐC

2,000,000 Đ/Kg

BÀO NGƯ TƯƠI BIỂN PHÚ QUỐC

BÀO NGƯ TƯƠI BIỂN PHÚ QUỐC

600,000 Đ/Kg

TỎI CÔ ĐƠN LÝ SƠN

TỎI CÔ ĐƠN LÝ SƠN

950,000 Đ/Kg

Bản đồ Nắng Gió 1/2 Chiến Lược