BÀO NGƯ TƯƠI BIỂN PHÚ QUỐC

BÀO NGƯ TƯƠI BIỂN PHÚ QUỐC

600,000 Đ/Kg

BÒ MỘT NẮNG PHÚ YÊN

BÒ MỘT NẮNG PHÚ YÊN

550,000 Đ/Kg

CÁ DỨA 1 NẮNG CẦN GIỜ

CÁ DỨA 1 NẮNG CẦN GIỜ

380,000 Đ/Kg

KHÔ CÁ LÙ ĐÙ SÓC MỘT NẮNG

KHÔ CÁ LÙ ĐÙ SÓC MỘT NẮNG

250,000 Đ/Kg

CÁ BỐNG MÚ ĐỎ

CÁ BỐNG MÚ ĐỎ

290,000 Đ/Kg

CÁ HỒNG CHUỐI PHAN THIẾT

CÁ HỒNG CHUỐI PHAN THIẾT

190,000 Đ/Kg

CÁ BÒ HÒM PHAN THIẾT

CÁ BÒ HÒM PHAN THIẾT

300,000 Đ/Kg

MỰC KHÔ CÂU NHA TRANG

MỰC KHÔ CÂU NHA TRANG

800,000 Đ/Kg

MỰC MỘT NẮNG NHA TRANG

MỰC MỘT NẮNG NHA TRANG

430,000 Đ/Kg

MUỐI ỚT KIẾN VÀNG

MUỐI ỚT KIẾN VÀNG

450,000 Đ/Kg

SỮA DÊ TƯƠI NGUYÊN CHẤT

SỮA DÊ TƯƠI NGUYÊN CHẤT

100,000 Đ/L

SÁ SÙNG KHÔ PHÚ QUỐC

SÁ SÙNG KHÔ PHÚ QUỐC

2,700,000 Đ/Kg

NAI MỘT NẮNG

NAI MỘT NẮNG

570,000 Đ/Kg

THỊT DÊ ĐÙI NINH THUẬN

THỊT DÊ ĐÙI NINH THUẬN

300,000 Đ/Kg

THỊT SƯỜN CỪU TƯƠI NINH THUẬN

THỊT SƯỜN CỪU TƯƠI NINH THUẬN

300,000 Đ/Kg

THỊT NAI TƯƠI PHÚ YÊN

THỊT NAI TƯƠI PHÚ YÊN

350,000 Đ/Kg

HẠT ĐƯỜI ƯƠI BAY

HẠT ĐƯỜI ƯƠI BAY

500,000 Đ/Kg

HẢI SÂM TƯƠI BIỂN PHÚ QUỐC

HẢI SÂM TƯƠI BIỂN PHÚ QUỐC

1,300,000 Đ/Kg

CÁ MAI TƯƠI NHA TRANG

CÁ MAI TƯƠI NHA TRANG

180,000 Đ/Kg

MỰC TRỨNG PHAN THIẾT

MỰC TRỨNG PHAN THIẾT

220,000 Đ/Kg

CÁ THU MỘT NẮNG

CÁ THU MỘT NẮNG

330,000 Đ/Kg

CÁ NINJA QUY NHƠN

CÁ NINJA QUY NHƠN

250,000 Đ/Kg

CHẢ CÁ NHA TRANG

CHẢ CÁ NHA TRANG

180,000 Đ/Kg

NGỌC DƯƠNG DÊ

NGỌC DƯƠNG DÊ

350,000 Đ/Bộ

Bản đồ Nắng Gió 1/2 Chiến Lược