KHÔ CÁ DỨA MỘT NẮNG

KHÔ CÁ DỨA MỘT NẮNG

400,000 Đ/Kg

KHÔ CÁ DỨA 3 NẮNG

KHÔ CÁ DỨA 3 NẮNG

580,000 Đ/Kg

CÁ DỨA TƯƠI CẦN GIỜ

CÁ DỨA TƯƠI CẦN GIỜ

320,000 Đ/Kg

KHÔ CÁ LÙ ĐÙ SÓC MỘT NẮNG

KHÔ CÁ LÙ ĐÙ SÓC MỘT NẮNG

250,000 Đ/Kg

KHÔ CÁ SẶC RẰN 3 NẮNG

KHÔ CÁ SẶC RẰN 3 NẮNG

330,000 Đ/Kg

KHÔ CÁ LÓC 3 NẮNG

KHÔ CÁ LÓC 3 NẮNG

300,000 Đ/Kg

MỰC MỘT NẮNG NHA TRANG

MỰC MỘT NẮNG NHA TRANG

450,000 Đ/Kg

BÒ MỘT NẮNG PHÚ YÊN

BÒ MỘT NẮNG PHÚ YÊN

550,000 Đ/Kg

NAI MỘT NẮNG

NAI MỘT NẮNG

570,000 Đ/Kg

THỊT NAI TƯƠI PHÚ YÊN

THỊT NAI TƯƠI PHÚ YÊN

350,000 Đ/Kg

MUỐI ỚT KIẾN VÀNG

MUỐI ỚT KIẾN VÀNG

450,000 Đ/Kg

Dê Nguyên Con Sống

Dê Nguyên Con Sống

200,000 Đ/Kg

THỊT DÊ NGUYÊN CON

THỊT DÊ NGUYÊN CON

300,000 Đ/Kg

THỊT CỪU NGUYÊN CON

THỊT CỪU NGUYÊN CON

290,000 Đ/Kg

THỊT DÊ ĐÙI NINH THUẬN

THỊT DÊ ĐÙI NINH THUẬN

320,000 Đ/Kg

THỊT SƯỜN DÊ

THỊT SƯỜN DÊ

320,000 Đ/Kg

THỊT ĐÙI CỪU

THỊT ĐÙI CỪU

320,000 Đ/Kg

THỊT SƯỜN CỪU TƯƠI NINH THUẬN

THỊT SƯỜN CỪU TƯƠI NINH THUẬN

320,000 Đ/Kg

CHÂN DÊ

CHÂN DÊ

150,000 Đ/Bộ

NGỌC DƯƠNG DÊ

NGỌC DƯƠNG DÊ

300,000 Đ/Bộ

Bản đồ Nắng Gió 1/2 Chiến Lược
Chat Zalo