BÀO NGƯ TƯƠI BIỂN PHÚ QUỐC

BÀO NGƯ TƯƠI BIỂN PHÚ QUỐC

650,000 Đ/Kg

BÒ MỘT NẮNG

BÒ MỘT NẮNG

550,000 Đ/Kg

CÁ DỨA 1 NẮNG CẦN GIỜ

CÁ DỨA 1 NẮNG CẦN GIỜ

420,000 Đ/Kg

KHÔ CÁ LÙ ĐÙ MỘT NẮNG

KHÔ CÁ LÙ ĐÙ MỘT NẮNG

250,000 Đ/Kg

CÁ MÚ ĐỎ

CÁ MÚ ĐỎ

290,000 Đ/Kg

CÁ HỒNG CHUỐI (PHAN THIẾT)

CÁ HỒNG CHUỐI (PHAN THIẾT)

190,000 Đ/Kg

CÁ BÒ HÒM (PHAN THIẾT)

CÁ BÒ HÒM (PHAN THIẾT)

250,000 Đ/Kg

MỰC KHÔ NHA TRANG

MỰC KHÔ NHA TRANG

850,000 Đ/Kg

MỰC MỘT NẮNG NHA TRANG

MỰC MỘT NẮNG NHA TRANG

450,000 Đ/Kg

MUỐI ỚT KIẾN VÀNG

MUỐI ỚT KIẾN VÀNG

400,000 Đ/Kg

SỮA DÊ TƯƠI NGUYÊN CHẤT

SỮA DÊ TƯƠI NGUYÊN CHẤT

90,000 Đ/L

CÁ TẮC KÈ

CÁ TẮC KÈ

180,000 Đ/Kg

SÁ SÙNG KHÔ (PHÚ QUỐC)

SÁ SÙNG KHÔ (PHÚ QUỐC)

2,500,000 Đ/Kg

NAI MỘT NẮNG

NAI MỘT NẮNG

590,000 Đ/Kg

THỊT DÊ ĐÙI

THỊT DÊ ĐÙI

260,000 Đ/Kg

THỊT SƯỜN CỪU

THỊT SƯỜN CỪU

250,000 Đ/Kg

THỊT NAI TƯƠI

THỊT NAI TƯƠI

350,000 Đ/Kg

BONG BÓNG CÁ THIỀU

BONG BÓNG CÁ THIỀU

4,000,000 Đ/Kg

HẠT ĐƯỜI ƯƠI

HẠT ĐƯỜI ƯƠI

500,000 Đ/Kg

HẢI SÂM TƯƠI BIỂN PHÚ QUỐC

HẢI SÂM TƯƠI BIỂN PHÚ QUỐC

1,500,000 Đ/Kg

CÁ MAI TƯƠI (NHA TRANG)

CÁ MAI TƯƠI (NHA TRANG)

180,000 Đ/Kg

MỰC TRỨNG (PHAN THIẾT)

MỰC TRỨNG (PHAN THIẾT)

230,000 Đ/Kg

CÁ THU MỘT NẮNG

CÁ THU MỘT NẮNG

330,000 Đ/Kg

CÁ NINJA

CÁ NINJA

250,000 Đ/Kg

Bản đồ Nắng Gió 1/2 Chiến Lược