• Phone/Zalo: 0909.936.248  /  0912.345.048
 • ĐC: 1/2 Chiến Lược, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, HCM
 • TG làm việc trong tuần: Thứ Hai đến sáng Chủ Nhật
 • Sản phẩm nổi bật

  BÒ MỘT NẮNG

  BÒ MỘT NẮNG

  550,000Đ/Kg

  NAI MỘT NẮNG

  NAI MỘT NẮNG

  590,000Đ/Kg

  MỰC KHÔ NHA TRANG

  MỰC KHÔ NHA TRANG

  850,000Đ/Kg

  SÁ SÙNG (PHÚ QUỐC)

  SÁ SÙNG (PHÚ QUỐC)

  2,700,000Đ/Kg

  HẠT ĐƯỜI ƯƠI

  HẠT ĐƯỜI ƯƠI

  500,000Đ/Kg

  HẠT É

  HẠT É

  190,000Đ/Kg

  HẢI SÂM PHÚ QUỐC

  HẢI SÂM PHÚ QUỐC

  1,500,000Đ/Kg

  CÁ MÚ ĐỎ

  CÁ MÚ ĐỎ

  290,000Đ/Kg

  CÁ CHÌA VÔI BIỂN

  CÁ CHÌA VÔI BIỂN

  250,000Đ/Kg

  CÁ BÒ DA

  CÁ BÒ DA

  150,000Đ/Kg

  THỊT DÊ ĐÙI

  THỊT DÊ ĐÙI

  260,000Đ/Kg

  THỊT SƯỜN CỪU

  THỊT SƯỜN CỪU

  250,000Đ/Kg

  CÁ NANH HEO

  CÁ NANH HEO

  150,000Đ/Kg

  CÁ TẮC KÈ

  CÁ TẮC KÈ

  150,000Đ/Kg

  CÁ BÒ GIÁP

  CÁ BÒ GIÁP

  150,000Đ/Kg

  BONG BÓNG CÁ THIỀU

  BONG BÓNG CÁ THIỀU

  4,000,000Đ/Kg

  TÔM MỘT NẮNG

  TÔM MỘT NẮNG

  600,000Đ/Kg

  THỊT NAI TƯƠI

  THỊT NAI TƯƠI

  350,000Đ/Kg